Valles  Slangjour  24-7!

070 – 251 87 13

En trasig hydraulslang kan ställa till mycket problem med stora förseningar som följd. Och ofta är arbetsplatsen belägen i skogen, på en entreprenadmaskin eller en traktor på en åker. Då kan vår slangjour hjälpa till. Oavsett tid på dygnet, alla dagar om året.