Om Valles

Det började 1974 då Lars-Gunnar ”Valle” Karlsson åkte runt med sin servicebuss och servade mobilkranar, mellan Malmö i söder och Gävle i norr. 1983 bildade han Valles Maskinservice AB med sin bror Roland. 1986 förvärvade man Gäfverts Mekaniska och verksamheten breddades. Idag sysselsätter vi 12 personer och från 2015 är sönerna Pehr, Mats och Johan delägare.

 Våra kunder är allt från privatpersoner till små och stora företag. Vi jobbar bl a med lantbruk och lantbruksmaskiner, entreprenadföretag samt små och stora industrier. Vi är stolta över att få förtroende och återkommande uppdrag från bl a NCC, Havator, PEAB, Toyota Material Handling Sweden AB, Björkbacken täkt, Svejo AB, Mjölby Kommun, Stora Enso och Asfaltsgruppen m fl.

Intressant?